Tietoa meistä


Tuusulan seudun mielenterveysyhdistys Tuumi ry Tuusulan seudun mielenterveysyhdistys Tuumi ry on perustettu 26.11.1991 yhdistykseksi mielenterveyspotilaille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä ammattilaisille. Tuumin tavoitteena on erilaisten toimintojen avulla luoda yhteyksiä samanlaisten ongelmien kanssa kamppailevien ihmisten kesken. Päämääränä on parantaa jäsenistön asemaa ja hyväksyntää yhteiskunnassa. Tätä teemme mm. vertaisryhmien ja kokemusasiantuntijoiden avulla. Teemme yhteistyötä ja olemme vuorovaikutuksessa ammattilaisten kanssa. Tuumin toimialueena on Tuusula, Järvenpää ja Kerava. Tuumissa on jäseniä yli 150. Tuumi on Mielenterveyden keskusliiton (MTKL) jäsenyhdistys.